Algemene voorwaarden

VeerKracht 2021

Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden
in de Staatscourant nr 837 van 1004) zijn van toepassing op de begeleiding van Praktijk VeerKracht.

Praktijk VeerKracht is aangesloten bij:

  • De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg(NFG) en ingeschreven onder nummer 8096.
    De NFG is gevestigd aan: Vaart Zuidzijde 71-73, 9401 GJ Assen. Website: www.de-nfg.nl
  • AGB code: 90100223•Praktijk code: 90059831•Beroepsprofessionals sociaal werk (BPSW)
    onder nummer 60806
  • Registerplein onder nummer 461012339